یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

مجموعه گردگشری با حضور فعال در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی فارس موفق به کسب تندیس یادبود شد.

تصاویر

عنوان
عنوان
logo