تقدیر نامه

تقدیر نامه

لوح تقدیر یادبود اهدایی از طرف آژانس هواپیمایی دروازه ملل پارس باستان به مجموعه گردشگری شیدگر.

تصاویر

عنوان
logo