خدمات ما اقامتی

اتاق های2تخته دبل و تویین
 • قیمت
  500هزارتومان
 • -------------- موارد رایگان --------------
 • صبحانه رایگان
اتاق های 3تخته
 • قیمت:
  700هزارتومان
 • -------------- موارد رایگان --------------
 • صبحانه رایگان
اتاقهای 4 تخته
 • قیمت:
  900هزارتومان
 • -------------- موارد رایگان --------------
 • صبحانه رایگان
logo