پکیج ها اتاق

اتاق 2نفره double & Twin
 • یک نفر
  500هزارتومان
 • دو نفر
  500هزارتومان
 • -------------- موارد رایگان --------------
 • خدمات خانه داری
 • صبحانه کامل
 • خدمات روم سرویس
اتاق 3 تخته
 • قیمت:
  700هزارتومان
 • تخت اضاف
  150هزارتومان
 • -------------- موارد رایگان --------------
 • صبحانه کامل
 • خدمات روم سرویس 24 ساعته
 • خدمات خانه داری
اتاق های 4 تخته
 • قیمت:
  900هزارتومان
 • تخت اضاف
  150هزارتومان
 • -------------- موارد رایگان --------------
 • صبحانه کامل
 • خدمات روم سرویس 24 ساعته
 • خدمات خانه داری
logo